Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.
 
ARGIEF van BOEKE en DAGSTUKKIES     -     HUIDIGE REEKS     -    BROODKRUMMELS
   
Om daagliks op WhatsApp te ontvang: Stuur 'n WA boodskap met jou Naam en "Dagstukkies" na: 082 771 4925

Dankie!

27 May, 2022
Luister Na Hierdie Dagstukkie Dankie!

Efesiërs 1:15-23

VIDEO * OUDIO

Vanoggend se Skrifgedeelte is so tot oorlopens toe gevul met boodskappe, dat ek amper nie weet waar om te begin en waar om te eindig nie. Is dit nie wonderlik hoe ‘n paar versies dikwels net borrel van God se woorde aan my nie?

In vers 15 en 16 dank Paulus God vir die liefde van die gelowiges. Ek voel dikwels baie ongemaklik as iemand my bedank vir die een of ander iets wat ek gedoen het. Om ‘n voorbeeld te noem:

My taak in ons gemeente as kommunikasiebeampte, is nogal baie wyd uiteenlopend. Dit beteken onder meer dat ek ons webblad ontwerp en op datum moet hou. Hierdie dagstukkies is ook deel van my taak. Ek is ook verantwoordelik om video’s te maak van die eredienste en op Youtube te beeldsend. Dikwels komplimenteer ons leraar my met: “Dit was puik gedoen!” Nou besef ek maar ál te goed dat ek dit nie uit my eie krag óf slimmigheid kan doen nie. Die Heilige Gees lê die gedagtes in my neer en Hy verwag dat ek my bes sal doen om die taak wat Hy my gee en waarvoor Hy my toerus, uit te voer na die beste van my vermoë.

Hoe sê ek vir iemand “dankie” vir iets mooi wat die persoon gedoen het, sonder dat dit klink asof ek die heuningkwas mildelik swaai? Die geheim is om mooi te gaan dink wat die motief vir jou “dankie” is. Eintlik moet jou dank altyd héél eerste aan God gaan. Hy is immers die Een wat die persoon wat jy wil prys die vermoë, wysheid en wil gegee het om te doen wat hy gedoen het.

Maar dit is ook belangrik dat jy vir die persoon sê hoe jy voel, en dat jy God gedank het vir wat Hy deur die persoon gedoen het. Sê dus vir die persoon: “Ek sê dankie vir die Here vir wat Hy vandag deur jou gedoen het.” Op daardie manier is dit géén heuningkwas-gesmeerdery nie, maar ‘n God-gekeurde kompliment. Wanneer jou dominee of pastoor volgende keer dus weer so ‘n hartroerende preek lewer, moenie vir hom sê: “Jy het so mooi gepreek dat jy my tot trane gedryf het” nie, maar sê eerder: “Dominee, ek loof die Here dat Hy my diep aangeraak het met die wonderlike boodskap wat Hy vir my gegee het deur jou.”

En dit is presies wat Paulus dan ook hier doen. Hy sê vir die lesers dat hy nie kan ophou om die Here te dank vir die mooi dinge wat hy hoor oor die gelowiges, oor hulle geloof in Jesus en hulle wonderlike liefde vir hulle medegelowiges.

In die tweede gedeelte skryf Paulus dat hy gedurig voorbidding doen vir die lesers. Dis iets wat nie so maklik kom nie. Dis baie maklik om vir jouself te bid en vir jou eie behoeftes. Dis nét so maklik om vir jou eie gesin, jou naby familie en vriende te bid. Maar om mense wat ver van jou af is en dikwels onbekend is, aan die Here op te dra, is gladnie so maklik nie. Die meeste van ons los dit liewer uit ons gebede uit, of ons bid so in die algemeen, so ‘n half niksseggende gebed.

Paulus stel hier vir ons ‘n voorbeeld van hoe ons behoort te bid. Ons moet werklik die belange van ander mense op die hart dra, al ken ons hulle dikwels nie eers persoonlik nie. Ons moet spesifiek wees wanneer ons so ‘n persoon aan God opdra. In hierdie geval bid Paulus dat die Here deur die Heilige Gees aan die lesers van hierdie brief wysheid sal gee en dat die Here Homself só aan hulle sal openbaar dat hulle Hom waarlik sal leer ken. Hy bid verder ook dat die Here hulle die helderheid sal gee sodat hulle tot die besef sal kan kom watter geweldige hoop daar opgesluit lê in hulle roeping en watter asemrowende rykdom daar is in die erfenis wat elke gelowige kry. Hy bid ook dat die leser sal besef watter geweldige krag daar opgesluit lê, tot beskikking vir elkeen wat glo.

Paulus het hierdie dinge natuurlik alreeds op ‘n wonderbaarlike manier persoonlik ervaar en hy bid dat elke leser, ek en jy ingesluit dit ook só sal ervaar. Dit beteken natuurlik ook dat dit sy gebed vir my en jou vandag is, want tweeduisend jaar later is óns vandag die lesers.

Hierdie is ‘n wonderlike voorbeeld van hoe ons voorbidding vir ander mense behoort te lyk. Nou klink dit in teorie alles baie mooi, maar hoe werk dit in die praktyk? Waar begin ek as ek vir ander mense wil bid?

‘n Goeie manier is om te begin met die gebedslys van een van die vele organisasies wat dringend voorbidding vra. Geopende Deure is so ‘n organisasie en jy kan die weeklikse gebedslys by www.opendoors.org.za/afr/e-welkomreeks-gebedskalender bekom. Daar is baie gelowiges wat in die grootste nood lewe in lande waar die Evangelie verbode is. Hulle het ons voorbidding nodig. Nader aan die huis kan jy byvoorbeeld dink aan die probleme en uitdagings waarmee jou eie gemeente se leraar en kerkraad elke dag te doene kry en vir hulle bid vir wysheid. Tans is daar die verskrikking wat ons KZN kusgebied die afgelope week getref het. En moenie die oorlog in die Oekraïne vergeet nie!

Gebed:

Here, dankie vir soveel mense wat U in my lewe gegee het wat vir my bid. Leer my ook om vir ander te bid.