Die dagstukkies is 'n inisiatief van Ballito Gesinskerk se Evangelisasie span en word geskryf deur Louis Nel.

Monster-perde

5 June, 2020
Luister Na Hierdie Dagstukkie Monster-perde

Openbaring 9:13-21

Ek het al so baie gewonder oor waar die vervaardigers hulle inspirasie vandaan kry vir die gruwelike monsters in fiksie-rolprente soos Lord of the Rings en Star Wars? Dikwels spoeg die gedrogte vuur, en die blote aanskoue van sommige van daardie goed is genoeg om enige geharde soldaat se knieë te laat verkrummel. En dan is hierdie monsters se bose vernietigingskrag gewoonlik so groot dat mense soos vlieë doodgaan wanneer hulle in hulle hordes die mensdom stormloop. As jy Openbaring 9 lees, dan wonder jy of hulle nie dalk hulle inspirasie uit die Bybel kry nie!

Johannes sien presies ook nét sulke gedrogte in sy visioen! En asof ‘n enkele wreedaardige monster nie genoeg is om ‘n mens die horries te gee nie, is daar miljoene van hulle!

Alles begin wanneer die engel die sesde trompet lig, en die klanke daarvan weerklink oor die aarde. Die tyd het aangebreek dat die vier demoniese engelewesens losgelaat word om hulle vernietigingswerk op die aarde te gaan doen. Hierdie is bose engele, en hulle is by die Eufraatrivier vasgemaak. Die plek het natuurlik ook ‘n sterk simboliese betekenis, want die Eufraatrivier was die oostelike grens van die Romeinse Ryk. Anderkant die grens het die gevreesde Partiërs gewoon. Hulle het selfs die magtige Romeinse Ryk aangeval! Simbolies beteken dit dus dat die onheil, die skrikwekkende verwoestende leërmag vanaf die gebied oorkant die Eufraat kom. Die Eufraatrivier is die simbool van Assirië en Babilon, met ander woorde die goddelose, verdorwe wêreld. Hierdie Bose magte word uit die onderaardse diepte losgelaat.

Ons moet ook daarop let dat hierdie bose magte nie sommer op eie inisiatief hulle vernietiging begin nie, maar dat God die tyd daarvoor bepaal. God is met ander woorde steeds in volle beheer - selfs oor die bose magte!

Johannes hoor ‘n stem wat van die altaar se kant af kom, en wat vra dat die engele losgemaak moet word. Hierdie is die stem van die gelowiges wat roep om God se oordeel ter wille van Sy eer en geregtigheid. Let wel: hulle roep nie om wraak nie! Vandag roep ons ook so dringend, dat geregtigheid in ons land sal geskied. Ons vra dat die regering optree teen misdaad, nie om ons te wreek op die misdadigers nie, maar dat geregtigheid sal plaasvind, en dat die slagting van onskuldige mense sal ophou.

Wanneer die vier bose engele losgelaat word, bring hulle hulle skrikwekkende leërmag saam. Die gedrogte is suiwer demonies, en angswekkend. Ons sien perde met leeukoppe waaruit swael, vuur en rook borrel Hulle sterte is soos slange wat almal pik en pynig wat hulle teëkom. Die ruiters se uitrusting is vuurrooi, donkerblou en skelgeel, en dit beklemtoon die vuur, rook en swael uit die perde se bekke. Hulle getalle is duiselingwekkend - “miljoene der miljoene en nog ‘n keer soveel”. Die doel met die enorme getal is om te beklemtoon hoe oorweldigend hulle aanslag is. Inderdaad word ‘n derde van die mense op die aarde vernietig. Jy sal seker onthou dat die “mense op die aarde” slegs die goddeloses of ongelowiges is.

Weereens sien ons God se genade in hierdie hele episode, want die oorblywende twee-derdes word steeds tyd gegun om tot bekering te kom. Sékerlik moet hulle deur hierdie vernietiging en verskrikking daartoe gedryf word om hulle tot God te wend, om hulle harte vir Hom oop te maak. Ons sien egter dat dit nie gebeur nie, en hulle hou aan om teen God te sondig. Hulle gaan bloot voort om bose geeste en afgode te aanbid. Hulle hou ook aan om teen die mens te sondig, moord, towery, onsedelikheid en diefstal. Hulle goddeloosheid en sondigheid is selfvernietigend.

God se onbegryplike verdraagsaamheid word egter nogeens beklemtoon wanneer ons die volgende hoofstuk van hierdie baie dramatiese en spanningsvolle verhaal lees, want daar sien ons hoedat die evangelieverkondiging steeds voortgaan in die hoop dat daar nog mense is wat tot bekering sal kom. Inderdaad sien ons keer op keer dat Openbaring nie ‘n boek is van God se oordeel nie, maar eerder van Sy groot, gróót genade en liefde. Ons sien telkens hoedat Hy die goddelose mens probeer red van sy eie selfsugtige selfvernietiging.

Trouens, God se genade oor die mensdom is só groot, só lief het Hy die wêreld gehad - dat Hy Sy enigste Seun gestuur het om te ly en die verskriklike dood aan die kruis te sterf vir sondaars - ongelowiges, moordenaars, skelms, bedrieërs. Hy sê dat as hulle slegs in Jesus glo, dan sal hulle nie verlore gaan nie, maar dan sal hulle gered word en selfs die wonderlike ewige lewe kry! (Johannes 3:16)

Gebed:

Here, U is groot en almagtig, en uit hierdie aangrypende hoofstuk kon ek weer U mag sien, selfs oor die bose. Dankie Here, dat ek ook weereens U groot genade hier kon ondervind.