Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2015 > Augustus > 31 - Die Pa wat sy Seuns Verloor het
31 Augustus 2015
Die Pa wat sy Seuns Verloor het
Lukas 15:11-32

Klik hier om te Luister na Dagstukkies

Na die kort gelykenisse van die skaap en die muntstuk wat verlore geraak het en gevind is, vertel Jesus nou die storie van 'n man wat so byna-byna albei sy seuns verloor het.

Die verhaal begin waar die jongste broer sy pa kom vra vir sy erfgoed. Dit was 'n skokkende ding om te vra, want hiermee wil hy eintlik vir sy pa sê: "Ek wens pa was darem nou al dood sodat ek my geld kan kry!" Die feit is dat daar 'n spanning ontstaan het tussen pa en seun, en dat die seun vry wou wees van sy pa se seggenskap en ekonomies op sy eie voete wou staan. Hierdie is 'n probleem wat al eeue lank gesinne uitmekaar skeur.

Die pa se reaksie is vreemd-verrassend, want ek sou nou gedink het dat die pa die seun sou verskreeu en vir ses maande hok - dit nou nadat hy sy pak slae gekry het. Maar nee, die pa staan die versoek toe. In kort sien ons hoedat die seun eers sy kosbare erfporsie verkoop sodat hy geld kon kry. Daarna het hy al sy erfgeld verkwis, en dan beland hy in groot moeilikheid. Hy gaan bly onder haglike omstandighede as bywoner by een van die heidense burgers van die land en pas varke op (hoe aaklig vir 'n Jood!) Uiteindelik besef hy hoe dom hy was, en dan kruip hy terug na sy pa toe, hoed in die hand. Hy besef dat hy gesondig het, nie alleen teen sy pa nie, maar ook teen God.

En dit is juis hier waar die verhaal nóg 'n slag 'n verrassende wending neem. Weereens doen die pa presies die teenoorgestelde as wat ons verwag. Ons sien 5 aksies van die pa: Hy sien hom van ver af aankom; hy kry hom innig jammer; hy hardloop hom tegemoet; hy omhels hom; hy soen hom.

Nêrens lees ons dat die pa vir sy seun sê: "Ja, ek het jou mos gesê!" of "Dit sal jou leer!" nie. Hy het hom nie verlekker in sy seun se ellende nie, maar hy doen eerder die ongehoorde en onwaardige ding (vir Oosterse mans) en hardloop hom tegemoet. Hy gee sy eie waardigheid prys omdat hy bly is dat sy seun terug is, en so maak hy daardie verskriklike pynlike laaste treë huistoe vir sy seun makliker. In hierdie pa se optrede lees ons dit helder en duidelik dat hy al láánkal sy seun vergewe het vir die verskriklike onreg wat hy hom as pa aangedoen het.

Terwyl die seun op pad was huistoe, het hy geloop en uitwerk presies wat hy vir sy pa sou sê, en hoedat hy sou aanbied om een van sy pa se dagloners te word as sy pa hom maar net wil aanvaar. En hier word hy so oorweldig met liefde dat hy nie eers kans kry om vir Pa te sê dat hy bereid is om te werk vir sy losies nie. Sy pa het klaar bewys dat hy hom onvoorwaardelik vergewe en aanvaar, en net om die stempel daarop te plaas, reël hy 'n groot fees om hom tuis te verwelkom.

Maar die verhaal het ook 'n donker sy. In die veld was die oudste broer besig om te werk toe hierdie fees aanmekaargeslaan word. Toe hy by die huis kom, kon hy sy oë nie glo nie: Kleinboet het sowaar die vermetelheid gehad om terug te kom, en wat maak Pa? Nee, hy smyt hom nie in 'n strafkamp nie, maar hy hou vir hom 'n partytjie na alles wat hy sy arme pa aangedoen het! Sommer dadelik is hy dikbek. Hy weier om die partytjie by te woon.

Wat maak sy pa? Met dieselfde geduld en liefde wat hy vir kleinboet verwelkom het, gesels hy nou met sy oudste. Dan verduidelik hy vir die seun dat, anders as sy broer, hy nog al die tyd by sy pa was en gedeel het in al die seëninge van die huishouding. Boonop was al sy pa se besittings in elkgeval ook syne. Daar was dus absoluut géén rede waarom hy nog enigsins kon verwyt nie.

Wat was die broer se reaksie? Ons weet nie. Die verhaal het 'n "oop" einde, een wat ons sélf daar moet inskryf. Dit dwing ons eintlik om die vraag te beantwoord ten opsigte van onsself. Hoe reageer ek persoonlik hierop? Wat is my eie reaksie as iemand wat roekeloos gelewe het tot inkeer kom?

As ons in perspektief na die verhaal kyk, sien ons dat nie een van die twee seuns hulle pa se liefde werd was nie. Hy het hulle egter onvoorwaardelik liefgehad, en al wat hy van hulle verlang het was om met mekaar versoen te raak en mekaar te aanvaar, en dat hulle albei hulle pa se versorging en liefde sal aanvaar.

Dalk is jy vandag die jonger seun wat jou rug op God gedraai het, en afgedwaal het. Vir jou sê die verhaal dat God vir jou wag met ope arms en tonne liefde om terug te kom.

Maar jy kan dalk ook die seun wees wat nog altyd jou deel gedoen het en getrou was in jou diens aan God, die nabyheid van Hom beleef het. Vir jou wil die verhaal vanoggend herinner dat jy nie meerderwaardig moet optree teenoor diegene wat afgedwaal het nie. Wees deel van die verwelkomingskomitee. Op daardie manier wys jy vir die Here dat jy Sy goedheid en liefde waarmee Hy jou elke dag so oorlaai, opreg waardeer.

Gebed:

Here, gee asseblief vir my vandag liefde in my hart teenoor elkeen wat oor my pad kom. Maak my vergewensgesind, en leer my om nie neer te sien op ander nie.

31 Augustus 2015
Vandag se Skriflesing
Lukas 15:11-32

11 Verder het Jesus gesê: "Daar was 'n man wat twee seuns gehad het.

12 Die jongste het vir sy pa gesê: 'Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.' Hy het toe die goed tussen hulle verdeel.

13 "Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe.

14 Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly.

15 Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dié het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas.

16 Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie.

17 "Toe kom hy tot inkeer en sê: 'My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger.

18 Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig!

19 Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.'

20 En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. "Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.

21 Toe sê die seun vir hom: 'Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.'

(Sommige manuskripte voeg by: 'Behandel my soos een van Pa se dagloners.', vgl. vers 19.)

22 Maar sy pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!

23 En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!

24 Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.' Toe het hulle begin feesvier.

25 "Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery.

26 Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is.

27 Die bediende antwoord: 'U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het.'

28 "Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; 29 maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.

30 Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'

31 "Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune.

32 Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.' "