Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2014 > September > 23 - Verantwoordelike Vryheid
23 September 2014
Verantwoordelike Vryheid
1 Korintiërs 9:19-23

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

O, die wonder van ware vryheid! Vlieg hier 'n tyd gelede 'n klein voëltjie in my kombuis in. Toe ek sy noodroep hoor, gaan ek dadelik kyk wat fout is. En daar sit die verbouereerde klein bedremmelde dingetjie teen die venster. Hy spook en spartel om deur die glas te kom, want anderkant sien hy die wye oop wêreld en die tuin. Maar hier is hy vasgevang in 'n warboel van goed wat sy lewe wil beheer en hom vasdruk. Versigtig probeer ek hom vang, maar dit maak hom nog net meer verbouereerd, en hulpeloos spartel die arme outjie teen die ruit op en af, heen en weer.

Uiteindelik kry ek hom tóg gevang, en ek voel die brose ou lyfie in my hande. Ek vat hom buitentoe, en maak my hande stadig oop. Skielik sien hy vryheid. Soos 'n weerligstraal skiet hy uit my hande uit en gryp die vryheid met albei vlerke aan.

As jong man was Paulus as't ware in 'n tronk - nie een met mure en fisiese kettings nie, maar een met reëls en regulasies - rigiede moets en moenies. Hy het nooit uit hierdie tronk probeer ontsnap nie, maar juis homself al dieper en dieper hier ingewerk. Stringe en stringe wette het hy uit sy kop geleer, en elkeen daarvan het hy streng en bitter noukeurig nagekom, tot in die fynste detail. Voor daardie dag naby Damaskus toe Jesus hom gekonfronteer het, was Paulus 'n Fariseër. Ons is so geneig om hierdie Fariseërs te sien as slegte mense. Eintlik was hulle baie goeie mense, wat probeer leef het volgens God se wet. Maar in hulle pogings het hulle so verstrik geraak in tradisies en mensgemaakte wette, dat hulle totaal die sin van alles - liefde - misgekyk het.

En toe kom Jesus daar by Damaskus, en Hy maak vir Paulus vry. Hierdie vrymaak-proses het nie sonder sy pyn en trauma gegaan nie. Dit het vir Paulus etlike jare geneem om aanvaar te word en om die ware omvang van sy nuwe vryheid te verwerk.

Maar vryheid bring verantwoordelikheid mee. Toe ek daardie voëltjie losgelaat het, was sy eerste prioriteit om van die gevaar af weg te kom, en veral om die kat te vermy. Vir Paulus het sy vryheid 'n ander soort verantwoordelikheid meegebring. Sy groot passie in die lewe was om ander mense ook daardie vryheid te gee wat hy gekry het, en hy het al sy krag en energie in hierdie taak ingesit. Soms het dit selfs beteken dat hy van sy eie vryheid moes prysgee net om dit vir ander te kan gee.

Ja, Paulus het homself losgemaak van die ou bindende Fariseërspraktyke, want hy het ál te duidelik besef dat dit nie wette is wat red nie maar alleen Jesus. Maar soms was dit nodig dat hy téén sy grein in weer hierdie praktyke moet beoefen ter wille van vrede. So moes hy vir Timoteus laat besny sodat hy kon toegang kry tot Joodse sinagoges, al het hy nie saamgestem daarmee nie. "Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen.", sug Paulus in 1 Kor. 9:20. Dit kon nie vir hom maklik wees om weer die ou juk te moes opneem, terwyl hy dit juis uitgebasuin het dat dit nie nodig is om onder daardie juk gebuk te gaan nie.

Vandag sit baie sendelinge in die sendingveld met presies dieselfde dilemma. Alhoewel hulle preek dat Jesus vry maak, moet hulle sélf dikwels gebonde wees aan 'n sekere vorm van kleredrag en rituele, net om nie aanstoot te gee nie. Deur sélf vrywillig gebonde te wees, wen hulle só die respek en vertroue van die mense, en dit maak vir hulle deure oop om die Evangelie te verkondig. So byvoorbeeld gesels ek eendag met 'n sprankelende jong meisie in die sendingveld by Bambizana. In plaas van die gemaklike klere wat by 'n jong meisie pas, kom sy aangeloop deur die veld, geklee in 'n lang rok wat tot op haar voete hang, en toegeknoop is tot onder haar ken. "As ek nie so aantrek nie," vertel sy my, "sal die vroue my verwerp, want ek moet soos 'n ordentlike vrou geklee wees om hulle respek te wen. Hierdie is hoe al die gerespekteerde vroue van die gebied aantrek."

Ek dink nie dit was maklik vir Paulus toe hy vir die eerste keer varkvleis saam met die heidene moes eet nie - dit was immers van kleins af in hom ingedril dat jy niks "onrein" mag eet nie. Maar hy het al sy fiemies prysgegee ter wille van die Evangelie. En wanneer iets vir iemand 'n probleem was, het Paulus daarby aangepas, net om siele vir Jesus te kon wen.

As gelowiges het ek en jy daardie wonderlike vryheid gekry waarvan Paulus praat. Maar saam met die vryheid kom daar ook 'n sekere verantwoordelikheid. Die Here wil hê dat ons daardie vryheid moet geniet, en hy vra ook nie dat ons weer gebuk moet gaan onder die juk van die wet nie. Maar ons moet bereid wees om soms vrywillig ons vryheid prys te gee ter wille van ander mense. Ek is byvoorbeeld baie lief vir my rooiwyntjie - veral daar langs 'n vuurtjie in die Bos. Maar as dit vir iemand 'n probleem is, bly ek liewer daarsonder. En ek sal selfs pynappel eet as dit sou beteken dat ek iemand nie te na kom nie (ek kan die smaak van pynappel nie verdra nie!). Jesus is belangriker as my voorkeure!

Gebed:

Here, help my asseblief om my wonderlike vryheid met verantwoordelikheid te gebruik.


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.