Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2014 > Oktober > 31 - 'n Sluier oor die Evangelie
31 Oktober 2014
'n Sluier oor die Evangelie
2 Korintiërs 4:1-6

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

Paulus kan verséker 'n rolmodel wees vir enige persoon wat homself besig hou met die verkondiging van die Evangelie. Hy vertel hier aan die gemeente in Korinte so 'n ietsie oor sy bediening en dié van sy medewerkers. Ek dink hulle moes maar baie teenstand gekry het oral waar hulle die Woord gaan verkondig het, maar steeds het hulle dit met blymoedigheid gedoen. Jaco Thom het 'n roman geskryf wat gebaseer is op die lewensverhaal van Paulus. Hy het soveel as wat hy kon uit dit wat ons in die Bybel oor Paulus lees, in hierdie Roman ingebring, en rondom dit 'n verhaal geborduur. Die beeld wat Jaco skep, is een van 'n sendeling wat dikwels platgeslaan word deur omstandighede. Dit is veral die Jode wat hom bly vervolg op elke moontlike manier, omdat hy 'n "dwaalleer" sou verkondig. Volgens hulle minag hy al die ou Joodse tradisies, en dikwels wil hulle hom doodmaak of uit die stad verdryf. Aan die ander kant weer, was daar heidene wat hom dikwels wou doodmaak omdat hy hulle besigheid kom opmors het met die Evangelie.

Meeste van ons sou hopeloos moedeloos geword het oor die onmoontlike omstandighede waaronder Paulus gewerk het. Die ergste was boonop dat hy nie 'n salaris verdien het vir dit wat hy gedoen het nie. Af en toe het 'n gemeente hom 'n bietjie lewensonderhoud gegee, maar die meeste van die tyd moes hy maar tente maak om aan die lewe te bly.

Paulus het egter nie moedeloos geword nie. Waarom nie? "God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra", sê hy, en om daardie rede kon hy met groot vreugde die lewe in die oë kyk, selfs wanneer dit baie sleg gegaan het.

Die een baie groot geheim agter hierdie werk van hulle, was dat hulle baie eerlik was in hulle bediening. Paulus en sy medewerkers het hulle daarop toegelê om die Woord absoluut suiwer te bedien. Daar was géén foefies nie, en slegs die waarheid is onvervals deur hulle verkondig, al het dit dikwels vir hulle baie teenstand gekos.

Ten spyte van dit alles, was die Evangelie dikwels met 'n "sluier" bedek vir sekere hoorders. Waarom? Bloot omdat mense nie die Woord wóú hoor nie. Paulus sê dat "hulle verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is" ( 2 Kor 4:4). Die duiwel bedek hulle verstand só erg, dat hulle nie die Evangelie kan raaksien nie.

Sal 'n mens nou kan sê dat dit slegs die duiwel se skuld is dat sekere mense blind en doof is vir die Evangelie? Inderdaad het die duiwel 'n baie groot invloed, maar ons kan nie goedsmoeds elke slegte ding aan die duiwel toeskryf nie. Kom ons stel dit so: Elke mens - of hy gelowig is of nie - weet wat reg en wat verkeerd is. As 'n ongelowige homself doelbewus in 'n sondige situasie laat bevind, speel hy reg in die hand van die duiwel, en laat hy toe dat daar 'n skeidsmuur kom tussen hom en die Here. Om 'n voorbeeld te noem: almal weet dat dit verkeerd is om te steel. Die meeste ongelowiges sal hulle nie met sulke gevaarlike goed ophou nie. Daar is egter diegene wat bewustelik in diefstal gaan betrokke raak, dalk bloot omdat die geleentheid hom voorgedoen het. Omdat dit maklik is, doen hy dit weer en weer, en raak dit later 'n lewenswyse wat hom tot ander ernstiger misdaad aanspoor. Hoe dieper hy homself in die gemors dompel, hoe verder dryf hy weg van enige vorm van Godsdiens af, en hoe minder kom hy in kontak met 'n geleentheid om die Evangelie te kan hoor. Daar kom in werklikheid 'n sluier tussen hom en die Evangelie. Die duiwel se werk? Ja, maar beslis ook sy eie toedoen.

"Maar dis ongelowiges", hoor ek al, "Ek is mos 'n gelowige, en dit sal beslis nie met my gebeur nie!" 'n Mens moet nooit te gerus raak nie. Ek het al dikwels gelowiges gesien wat stadig begin wegdryf het van die Here af. Ek het al dikwels droewige briewe gekry van mense wat sê dat hulle nie meer weet of hulle nog geredde mense is nie. Eens op 'n tyd het hy wel sy hart vir die Here gegee, maar nou weet hy nie meer nie. Hy kom nie in die kerk nie en sy lewe is 'n gemors. Dit voel asof die Here van hom vergeet het.

Luister wat Paulus sê: "Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam." (vers 2). As gelowige is dit harde werk en dissipline om te leef op so 'n wyse dat die Evangelie nie vir jou versluier word nie. Jesus het inderdaad ons harte verlig met Sy helder, suiwer lig die dag toe Hy in ons lewe gekom het. Dit is egter my plig as gelowige om daardie wonderbare lig aan die brand te hou, en dit elke dag helderder en helderder te laat skyn, sodat ander mense ook die lig van Jesus deur ons kan sien. Wanneer ons so in die lig lewe en aktief in die wingerd van die Here werk, dan kan daar net eenvoudig nie meer 'n sluier wees wat die Evangelie vir ons dof maak nie. Wanneer ons so leef, dan gee ons aan die Heilige Gees plek in ons lewe, en laat ons Hom toe om ons lewe te rig en ons te lei. Dan word Hy waarlik vir ons die Trooster wat Jesus vir ons belowe het met Sy hemelvaart.

Gebed:

Here, gee my asseblief die krag om elke dag aktief vir U te kan lewe, sodat daar nooit 'n sluier kan kom tussen my en U nie.


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.