Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2014 > Augustus > 27 - Die Groot Geskenk
27 Augustus 2014
Die Groot Geskenk
1 Korintiërs 1:4-9

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

Wanneer dit Kersfeestyd begin word, dan sien jy net hoe mense begin rondskarrel om geskenke te koop. Die kinders maak lysies en stuur briewe aan Kersvader daar iewers op die Noordpool, en selfs volwassenes begin soms opgewonde wonder wat hulle vir Kersfees gaan kry. Wat is dit wat 'n mens so opgewonde maak oor geskenke? Miskien is die misterie van 'n toegedraaide geskenk die grootste rede tot opgewondenheid, want dit wat jy kry bly vir jou 'n heerlike verrassing totdat jy sorgvuldig die strik losgeknoop het; die kleefband met moeite losgetrek het sonder om die papier te skeur; die pragtige, kleurvolle geskenkpapier sorgvuldig oopgemaak het en dan met bewondering kyk na die geskenk wat jy gegee is.

'n Ander element is die feit dat dit iets is waavoor jy nie gewerk het nie - dit is gratis, vry en verniet. Die persoon het dit vir jou gegee sonder dat jy dit werklik verdien het, en dit maak dit spesiaal.

Daar is ook 'n derde element wat so 'n geskenk vir jou besonders maak, en dit is die feit dat die persoon dit vir jou gegee het omdat hy of sy vir jou lief is en vir jou omgee. Jy gee mos nie sommer 'n geskenk vir iemand wat niks vir jou beteken nie!

Maar dan kom daar ook iets anders by die ontvang van 'n geskenk, en dit is dat jy dankbaar is teenoor die persoon wat dit vir jou gegee het. Jy sal die persoon dalk om die nek val en innig soen. 'n Jong meisie wat 'n diamantring van die man kry wat by haar vlerksleep, gaan ronddans van blydskap en hom in trane van blydskap belowe dat sy vir ewig en altyd syne sal wees. En dan gaan sy windmakerig met haar hand so half in die lug loop sodat 'n ieder en elk (veral haar vriendinne) daardie blink klippie kan sien. En vir haar pêlle vertel sy net van hoe wonderlik daardie Adonis is.

In 1 Kor 1:4 praat Paulus ook van 'n geskenk wat die gemeente in Korinte ontvang het. Hierdie is 'n baie spesiale geskenk - die geskenk van genade wat God in Jesus vir hulle gegee het. Hierdie geskenk was iets absoluut asemrowend, want hy vertel hier van "gawes van woord en kennis" (v.5) wat deel uitgemaak het van die geskenk. Maar dit het veel meer behels, want daar was nie 'n enkele genadegawe wat nie iewers ingesluit was in die wonderlike geskenk nie.

O, en die wonderlike is dat ek en jy daardie selfde geskenk kry, die dag wanneer Jesus in jou lewe kom. Die vraag is: hoe hanteer ons daardie besonderse geskenk? Eintlik werk dit presies dieselfde as die geskenk wat jy van 'n geliefde kry. Dit begin by die opgewondenheid en die wonder wat dit mag behels. 'n Mens is gewoonlik baie versigtig om jou te begeef in hierdie nuwe stap in jou lewe (jy maak die geskenkpapier versigtig oop). En dan, wanneer jy eers sien wat die geskenk van lewe wat Jesus vir jou gee alles behels, dan wil jy op en af spring van opgewondenheid.

Maar dit is eers as jy 'n slag baie mooi gaan kyk na Jesus se geskenk, en begin besef wat dit gekos het, en wat die onskatbare waarde daarvan is, dat jy absoluut oorweldig word deur dankbaarheid. Ja, inderdaad is die ondenkbare offer wat Jesus gemaak het aan die kruis op Golgota alreeds oorgenoeg rede tot dankbaarheid, maar die dinge wat Paulus aan die gemeente in Korinte beskryf, vul 'n mens verder met borrelende dankbaarheid. Die ryke seën, al die genadegawes wat Hy ons gee. Dan is daar die vryspraak wat Hy ons gee "sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie" (1 Kor 1:8). Dink net: ál ons oortredinge, hoe groot hulle ookal mag wees, word summier van die klagstaat verwyder. Is dit nie alreeds genoeg rede tot jubelende dankbaarheid nie? Dit is soos om vir iemand wat in die tronk opgesluit is, en wag op die dag van sy teregstelling, op 'n dag die nuus te kom gee: "Jy is vry! Die president het besluit om jou vry te spreek!" Ten spyte van die misdaad wat jy gepleeg het - 'n misdaad wat die doodstraf verdien het - word jy begenadig en stap jy as vry persoon uit die tronk uit.

Die vraag wat ons vanoggend onsself moet afvra, is: hoe leef ons daardie dankbaarheid uit? Hoe sê 'n mens dankie vir so 'n reuse geskenk? In die eerste plek kan 'n mens net eenvoudig nie ophou om verbaal "Dankie, dankie, dankie Here!" te sê nie. Jou hele wese wil net Jesus se voete soen en aanhou dankie sê. Maar dit is nie genoeg nie, want vir iemand wat vir jou 'n baie groot geskenk gee, sal jy enigiets doen. Dit sal by jou 'n lewenswyse word van dinge doen wat vertel van presies hoe dankbaar jy is. Liefde is die hoogste vorm van dankbaar lewe. In die eerste plek 'n lewendige, praktiese liefde teenoor God, waar jy alles in jou vermoë sal doen om binne Sy wil te leef, en Hom so gelukkig te maak. Maar ware dankbaarheid beteken ook om jou liefde uit te leef teenoor jou medemens, want dit is wat Jesus van jou vra.

Daar is egter ook 'n ander aspek: Soos die meisie haar verloofring vir almal wil wys, so wek dankbaarheid ook by jou die behoefte om vir elkeen wat ore het te wil vertel van jou lewensgeskenk, en veral van Jesus wat dit vir jou gegee het. Vraag is: hoe dankbaar is jy?

Gebed:

Dankie Here, dankie vir U groot geskenk aan my. Help my asseblief om my dankbaarheid op elke terrein ten volle uit te leef.


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.