Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2016 > Mei > 03 - Droefheid word Blydskap
03 Mei 2016
Droefheid word Blydskap
Johannes 16:16-24

Klik hier om te Luister na Dagstukkies

Mense beweer dat 'n man nie geboortepyne ervaar nie. Dit is louter onsin! Ek onthou nog soos gister, daardie dag in 1975 toe ek en my Mosbolletjie se eersteling gebore is. Eers was daar die opgewondenheid dat die dag uiteindelik aangebreek het, maar toe begin die geboortepyne. Ek weet nie wie van ons twee die meeste angs belewe het nie. Gaan ons ooit betyds by die kliniek aankom? Elke sametrekking het die koue angssweet op my gesig laat uitslaan van pure benoudheid. Lánk voor dit werklik nodig was, het ek my kosbare aflewering reeds gedoen by Mother's Kliniek in Durban. En toe begin die pynlike wag. Minute sleep harmansdrup-stadig soos ure verby. Met elke sametrekking, krimp ek inmekaar van pyn vir my liefling. Ek probeer haar pyn minder maak, maar ek voel so magteloos.

En dan, uiteindelik, breek die oomblik aan, en sy word lêgemaak in die teater. En dan begin die nagmerrie. Dit voel of my binneste uitgeruk word, elke keer as sy gil van die verskriklike pyn. Angs gryp my aan die hart as ek sien hoedat die are in haar gesig uitbult en sy bloedrooi word. Die dokter wag tot op nommer nege-en-negentig voor hy opdaag. Weet die man ooit wat hy doen? Sê nou my kosbare Mosbolletjie kry 'n beroerte! Ek kan mos sien hoe skrikwekkend haar bloeddruk styg, elke keer as sy moet druk! Die angs vreet my op! Soveel vrouens sterf tydens geboorte! Ek wil haar nie nou verloor nie!

En dan skielik is alles verby, en ons eersteling maak die mooiste geluid wat 'n mens se ore ooit beskore is: daardie eerste gil van protes omdat hy so wreed uit sy snoesige lêplek vir nege maande uitgeboender is! Blou, geswel en vrek lelik, word hy in 'n doek toegedraai en vir Mamma gegee. Ons vreugde ken géén perke nie! Wat oomblikke gelede nog angs was, is nou ongekende vreugde. In my Mosbolletjie se arms lê die volmaakte klein rooikopmensie, en my glimlag word net gekeer deur my ore wat in die pad is.

Jesus verduidelik vir Sy dissipels dat dit nog net 'n klein rukkie is voordat hulle Hom nie meer sal sien nie. Maar dit sal van korte duur wees, want binnekort is Hy weer terug, maar hierdie slag net tydelik, voordat Hy vertrek na Sy Vader. Jesus berei hulle voor vir die trauma waardeur hulle sal gaan in die volgende ruk. Hy vergelyk dit met die verskriklike pyn waardeur 'n vrou gaan tydens die geboorte van haar baba.

Wat 'n wonderlike vergelyking is dit nie! Ja, inderdaad is dit Hy, Jesus, wat al die pyn fisies beleef het en die proses moes deurmaak. Dit was Sy lewe wat op die spel was. Maar die dissipels moes al hierdie dinge aanskou met angs wat aan hulle harte gegryp het. Soms gebeur dit ook maar dat 'n pa dit nie meer kan hanteer nie, en dan hardloop hy weg. Net so kon ou Petrus dit nie meer hanteer nie, en het hy die hasepad gekies, deur te sê dat hy gladnie weet wie hierdie Jesus is nie. Hy wou die verskriklike foltering nie meer aanskou nie. Ek dink daardie handjievol manne en vroue wat hardnekkig vasgeklou het aan Jesus tot op die bitter einde, het elke oomblik van Sy marteling en bespotting en kruisiging saam met Hom beleef. Die angs het hulle harte uitgeruk. Hulle droefheid het géén perke geken nie, toe hulle Hom uiteindelik daar van die kruis afhaal en na die graf toe dra, om vir ewig weggelê te word. Nou was daar niemand meer om eers 'n wonderwerk te doen om Hom soos Sy vriend Lasarus te laat opstaan nie. Dit was verby. Al hulle drome was vernietig. Hulle was bitter bang, want nou was dit dalk hulle beurt om ook vervolg te word nés hulle geliefde Meester.

Die pikswart Sabbat het gekom - 'n Sabbat waarin hulle in sak en as gesit het.

En dan breek daardie Sondagoggend aan. Eers die skok as hulle 'n leë graf kry. Maar dan begin die berigte instroom van alle kante af: Jesus leef! Hulle Meester het uit die dood opgestaan! Iemand het Hom hiér gesien, en twee manne het Hom weer dáár gesien. Hy het saam met twee manne aandete genuttig in Emmaus. En dan die uitbundige vreugde as Hy skielik tussen hulle staan en met hulle gesprek voer.

Eers toé besef hulle die betekenis van dit alles. Wanneer Jesus dan 'n ruk later na die hemel opvaar, is dit nie met droefheid wat hulle van Hom afskeid neem nie, want nou besef hulle dat Hy steeds by hulle is, al kan hulle Hom nie meer fisies sien nie. Boonop gee Hy kort daarna ook vir hulle die Ander Trooster, die Heilige Gees.

Terwyl Jesus vir hulle hierdie prentjie skilder, bring Hy die saak op oor gebed. Hierdie sou vir hulle 'n uiters belangrike vorm van kommunikasie met Hom word. Jesus maak vir hulle die deur oop na die Vader, want deur gebed kan hulle nou ál hulle behoeftes uitstort voor die Heilige God. Jesus word so ook vir jou en my die Weg na die Vader en ons kan vandag vryelik in gesprek tree met Hom deur Jesus. "Bid, en julle sal ontvang", sê Jesus, nie alleen vir die manne saam met Hom om die tafel nie, maar ook vir jou en my vandag, "sodat julle blydskap volkome kan wees.".

Gebed:

Almagtige Vader, dankie dat ek ook die wonderlike voorreg het om met U te mag praat deur Jesus, my Here.

03 Mei 2016
Vandag se Skriflesing
Johannes 16

Johannes 16

Julle moet nie van My afvallig word nie

1"Hierdie dinge sê Ek vir julle sodat julle nie afvallig word nie. 2Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. 3En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en My ook nie. 4Maar Ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat Ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat Ek nog by julle was."


Die werk van die Heilige Gees

5"Nou gaan Ek na Hom toe wat My gestuur het, en tog vra niemand van julle vir My: 'Waar gaan U heen?' nie. 6Maar omdat Ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. 7Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur. 8En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. 9Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in My nie; 10die reg is aan my kant, want Ek gaan na die Vader toe, en julle sal My nie meer sien nie; 11die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel.

12"Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. 13Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. 14Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. 15Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan My; daarom dat Ek gesê het: Wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig."


Julle droefheid sal in blydskap verander

16"Nog 'n klein rukkie, dan sien julle My nie meer nie; en weer 'n klein rukkie, dan sal julle My weer sien."

17Party van sy dissipels het toe vir mekaar gevra: "Wat beteken dit dat Hy vir ons sê: 'Nog 'n klein rukkie, dan sien julle My nie; en weer 'n klein rukkie, dan sal julle My weer sien' en: 'Ek gaan na die Vader toe'? 18Hierdie 'klein rukkie' waarvan Hy praat, wat beteken dit? Ons weet nie wat Hy bedoel nie," het hulle gesê.

19Jesus het gemerk dat hulle dit vir Hom wou vra, en Hy sê toe vir hulle: "Praat julle met mekaar daaroor dat Ek gesê het: Nog 'n klein rukkie, dan sien julle My nie; en weer 'n klein rukkie, dan sal julle My weer sien? 20Dit verseker Ek julle: Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 21'n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie, so bly is sy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. 22Net so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. 23Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie.

"Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee. 24Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees."


Ek het die wêreld oorwin

25"Dit het Ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer Ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie maar julle reguit van die Vader sal vertel. 26Van daardie dag af sal julle in my Naam bid en hoef Ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, 27want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefhet en glo dat Ek van God gekom het. 28Ek het van die Vader gekom en Ek is hier in die wêreld. Nou verlaat Ek weer die wêreld en Ek gaan na die Vader toe."

29Sy dissipels sê toe: "Kyk, nou praat U reguit en gebruik nie beeldspraak nie. 30Nou weet ons dat U alles weet, en niemand hoef U verder uit te vra nie. Ons glo nou dat U van God gekom het."

31Daarop sê Jesus vir hulle: "Glo julle nou? 32Kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle My alleen sal laat; en tog is Ek nie alleen nie, omdat die Vader by My is. 33Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin."


Bible Society of South Africa