Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2014 > September > 30 - Nagmaal - 'n Verhoudingsmaaltyd
30 September 2014
Nagmaal - 'n Verhoudingsmaaltyd
1 Korintiërs 10:14-22

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

So 'n paar dagstukkies terug het ons onsself die vraag afgevra, oor hoe ver ons Christelike vryheid strek. Een punt wat duidelik na vore gekom het, is dat God alles heilig geskep het, en dat ons nie om Godsdienstige redes sekere soorte kos hoef te vermy nie, selfs al is dit oorspronklik bedoel as afgodsoffers. Hierdie saak het egter 'n ander sy wat ons ook baie duidelikheid oor moet kry, en dit is afgodsdiens. Hoe moet ek daarteenoor staan? In Paulus se tyd was dit natuurlik algemene praktyk van die mense wat in Korinte gewoon het. Die Christene was maar 'n klein minderheid. Paulus se baie duidelike waarskuwing aan die gemeente is dat hulle niks te doen moet hê met enige vorm van afgodsdiens nie.

Vir ons klink dit as vanselfsprekend, maar dit was nie heeltemal so eenvoudig nie. Omdat die hele stad (buiten 'n paar Christene) aan afgodsdiens deelgeneem het, was dit 'n baie algemene ding om groot feesgeleenthede te hê waar die hele stad deelneem. Soos wat ons byvoorbeeld Kersfees sou vier, so sou hulle 'n heidense fees ter ere van die een of ander afgod vier. Dan was daar boonop nog al die gereelde kultiese maaltye waar nuwe vriendskapsbande gesmee word en besigheidskontakte uitgeruil word - alles terwyl almal jolig feesvier.

Die Christene in Korinte was hierdie dinge gewoond - dit was immers deel van hulle lewe voordat hulle gelowig geword het. Wat sou nou skielik daarmee fout wees? Wat is fout met 'n lekker maaltyd? Die probleem is dat dit 'n driehoekige gemeenskap tot stand bring: Ek as gelowige, die ongelowiges saam met my en bose geeste of afgode. As gelowige kan jy net eenvoudig nie staande bly in so 'n gemeenskap nie.

Paulus kom nou en vergelyk dit met die nagmaal. Hier kom ook 'n driehoekige gemeenskap tot stand: Ek as gelowige, ander gelowiges en Jesus Christus.

Die vraag is: Wat gebeur eintlik wanneer ons nagmaal gebruik? Daar gebeur iets wanneer ons uit die beker drink: die dinge wat met Jesus gebeur het tydens Sy kruisiging - die versoening met God en die vergifnis van sonde - hierdie dinge word as't ware oorgedra na die persoon wat uit die beker drink. In kort kan ons sê dat daar 'n gemeenskap met die bloed van Christus tot stand kom.

Die brood het ook verdere simboliese betekenis. Wanneer daar in Paulus se tyd brood gebreek is, dan is dit gewoonlik gedeel met iemand anders. So byvoorbeeld het Jesus die brood gebreek, en is dit uitgedeel aan die groot skare mense wat rondom Hom gesit het. Om so saam te eet, bind mense tot 'n eenheid. In die nagmaal werk dit op dieselfde manier: ons deel die brood met mekaar, en daar kom dan 'n onderlinge gemeenskap met mekaar tot stand - ons word in 'n intieme verhouding aan mekaar verbind. Maar dit strek verder, want terselfdertyd kom daar ook 'n gemeenskap met die liggaam van Christus tot stand. Soos ons vroeër genoem het, word hier 'n driehoekige verhouding gevorm, want nie alleen is my gemeenskap met Christus ter sprake nie, maar is dit ek, Jesus en my medegelowiges wat almal saam in 'n hegte verhouding gebind word tot 'n eenheid van liefde.

Paulus maak ook gebruik van 'n ander voorbeeld om hierdie eenheid te verduidelik: Die offers wat die Joodse volk gebring het. 'n Offer het só gewerk: wanneer iemand 'n offer na die tempel bring, het die priester dit ontvang. 'n Deel van die dier is geoffer aan God, 'n deel daarvan het aan die priester gegaan, en die derde deel het gegaan aan die persoon wat die offer gebring het. Dit is gewoonlik dan tydens 'n feestelike geleentheid gaargemaak en saam met familie geëet. Daar het dus 'n driehoekige deelname plaasgevind: God, die priester en ek. Net so is die nagmaal nooit slegs tussen my en God nie, maar sluit dit altyd medegelowiges in. Ek kan nie op my eie nagmaal vier nie!

Daar is egter sekere gevolge vir hierdie verhouding. Ons besef almal dat Christus sondeloos, heilig en sonder enige vlek is. Omdat die nagmaal ons saam met Hom in 'n verhouding bind, veronderstel dit ook dat ons as gelowiges 'n sondelose en heilige lewe sal nastreef. Ons is immers brokstukke uit een brood - die liggaam van Christus!

Paulus sluit af met 'n vraag: "Het 'n afgod ooit enige betekenis?" Nee, hulle is verdigsels van die duiwel. Deur met afgodery te heul, beteken egter dat jy met die duistere dinge van die duiwel deurmekaar raak. Ons weet natuurlik dat die duiwel die vyand van God is. Om dus deel te hê aan die goddelose dinge waarmee die wêreld hulle besig hou, en om saam met die goddelose partytjies te hou en fees te vier, is om lof te bring aan die vyand van God, die duiwel. As jy deel hiervan is, durf jy dus ook nie deel hê aan die nagmaal nie, want dan besoedel jy die heilige gemeenskap tussen gelowiges en Jesus. Jy verbreek die nagmaalsdriehoek!

Kom ons hou hierdie verhouding suiwer en heilig, soos Jesus dit beplan het.

Gebed:

Here, help my asseblief om weg te bly van goddelose praktyke en verhoudings.


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.