Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2014 > Oktober > 20 - Hulp in Nood
20 Oktober 2014
Hulp in Nood
1 Korintiërs 16:1-12

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

In Jerusalem was daar groot nood - die gelowiges het in armoede verval. Daar word nie pertinent vir ons gesê wat die oorsaak was nie, maar dit kon gewees het as gevolg van een van twee dinge: Sommige mense reken dat die verwagting op Jesus se wederkoms so groot was, dat mense bloot ophou werk het, en nou sit en wag het dat Hy hulle moet kom haal. Daar is egter 'n ander verklaring wat dalk meer sin maak: Vervolging! Die Jode het baie sterk familiebande gehad. Hierdie bande het nie alleen die naby familie ingesluit nie, maar ook 'n wye uitgebreide familie, en hierdie mense het deur dik en dun bymekaar gestaan en mekaar ondersteun en gedra.

Maar toe gebeur die "verskriklike" ding, dat van die familielede hulle geloof "verraai" en Christene word. Vir die stoere Jode was dit een te veel, en alle familiebande is met hierdie "wegbrekers" verbreek. As jy nie meer familie is nie, dan word jy op geen wyse meer ondersteun nie. Die probleem was dat die mense só afhanklik van mekaar was, dat die arme Jode wat Christene geword het, skielik totaal sonder enige inkomste gesit het, want niemand wou meer met hulle handel dryf of hulle op enige wyse ondersteun nie. Hulle was nou aangewese op hulle nuwe familie - hulle mede-Christene. Ongelukkig was omtrent almal van hulle in Jerusalem in dieselfde bootjie. Hulle het mekaar gehelp, maar uiteindelik was daar net eenvoudig nie meer middele om mekaar te kon help nie.

En dit is waar die gemeentes in die buiteland ingepas het. Hulle het nie die probleme van verwerping gehad wat in Jerusalem geheers het nie, en hulle lewe kon dus normaal voortgaan. Paulus doen dus 'n beroep op die gemeente in Korinte om ook te maak soos die ander gemeentes. Wanneer hulle Sondae bymekaar kom, moes hulle geld saambring vir die gelowiges van Jerusalem. Wanneer daar dan genoeg is, moet 'n paar manne dit wegbring na die Jerusalemgemeente.

Wanneer Paulus hierdie brief skryf, is hy in Efese. Maar soos gewoonlik, is sy plan om weer aan te skuif - die lang pad wink vir hom, en hy besef dat daar nog vir hom 'n groot sendingveld ooplê. Hy beplan om met 'n groot ompad deur Masedonië te reis om gemeentes daar te besoek, en dan uiteindelik by Korinte aan te doen en daar 'n tydjie deur te bring. Maar dinge het vir hom anders uitgewerk as wat hy beplan het. Die probleme in Korinte het later baie groter blyk te wees as wat hy gedink het, en toe moes hy inderhaas op 'n skip klim en die Egeïese see oorsteek na Korinte om dinge daar te gaan regmaak. Dit was egter nie 'n baie geslaagde besoek nie.

Intussen stuur Paulus vir Timoteus na Korinte om sake daar in orde te probeer bring. Timoteus moes waarskynlik Paulus se brief gaan aflewer het, en in die brief maak Paulus dus voorbrand by die Korintiërs om Timoteus vriendelik en gasvry te ontvang, en dat hulle hom finansiëel sal bystaan solank hy daar is. Timoteus is nog maar 'n jong man, en die probleem is dat mense dalk daarom op hom sou neersien. Daarom vra Paulus pertinent dat hulle hom sal respekteer vir wie hy is, en nie sal neersien op hom nie.

Paulus en Timoteus kom natuurlik al 'n langpad saam. Paulus het hom ontmoet tydens 'n besoek aan Listra. Sy ma was 'n Jodin wat tot bekering gekom het, en sy pa 'n Griek. Timoteus was toe ook reeds 'n gelowige, en Paulus het sommer dadelik gesien dat hierdie man baie potensiaal het as 'n evangelis. Toe begin sy onderrig onder leiding van die groot meester, Paulus. Wat 'n wonderlike voorreg! Vir Paulus was Timoteus van onskatbare waarde op sy sendingreise. Ná sy terugkeer uit Korinte het Paulus vir Timoteus in Efese agtergelaat om daar as leraar op te tree.

Aan die einde van Paulus se brief maak hy melding van Apollos, en dat hy hom na Korinte wou stuur, maar dat Apollos geweier het. Ons sal dalk maklik vir Apollos daarvoor wou veroordeel, maar dit was nie so eenvoudig nie. Daar was ernstige groepvorming in Korinte, en Apollos het geweet dat as hy daarheen sou terugkeer, sou dit sake net vererger. Daarom bly hy liewer weg en bewaar die vrede.

Deur hierdie stukkie geskiedenis praat die Here vandag ook met jou en my. In die eerste plek moet ons weet dat daar vandag, net soos in Paulus se tyd, groot getalle gelowiges is wat wreed vervolg en onderdruk word, bloot omdat hulle Christene is. Geopende Deure en Inkonteks vertel die hartseer verhale van miljoene sulke mense. Hulle het ons hulp en ons gebede dringend nodig. Wat doen ons daaromtrent? Bibles for Believers vertel weer aan die ander kant van baie miljoene gelowiges wat nog nooit in hulle lewe 'n Bybel besit het nie. Hierdie organisasie versprei Bybels waar mense so arm is dat niemand 'n Bybel kan bekostig nie. Ons sit met 'n oorvloed! Kom ons help, en maak 'n reuse verskil in iemand se lewe.

Gebed:

Here, in ons oorvloed vergeet ons so dikwels van ander wat niks het nie. Maak asseblief ons oë en hande en beursies oop vir ander se nood.


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.