Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2014 > November > 21 - Vervoerings en Dorings
21 November 2014
Vervoerings en Dorings
2 Korintiërs 12:1-10

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

Op 26 Desember 2003 beleef ek 'n byna-onbeskryflike ervaring terwyl ons op pad Bos toe ry deur Zoeloeland (Hierdie ervaring is beskryf in my boek: Gedagtes uit die Bos) Dit is 'n gevoel / wegvoering - noem dit wat jy wil - wat ek nooit sal vergeet nie, en die wonderlike beloftes wat God my daardie oggend gegee het, gee my 'n gloed in my hart.

Ek het al ook die voorreg gehad om met 'n persoon te gesels wat 'n naby-doodse ervaring gehad het, waar hy 'n kykie in die hemel gekry het. Hy het die hemelpoorte oop gesien, en hy het die heerlikheid van die hemel ervaar. Sy tyd was egter nog nie daar nie, en hy is teruggebring. 'n Mens wil die vraag vra of hy (sy gees) fisies daar in die hemel was, en of dit net 'n visioen was wat die Here vir hom gegee het? Ons sal nie weet nie - vir hom was dit 'n werklikheid.

Paulus vertel ook van sulke ervarings wat "'n man" gehad het. Hy verwys eintlik na homself, en ook hý kan nie met sekerheid sê of hy fisies weggevoer was na die "derde hemel", en of dit net 'n gesig of visioen was nie - dit maak in elkgeval nie eers saak nie. Volgens Joodse opvattings was daar sewe hemele, onder meer die wolkehemel, sterrehemel en die derde hemel, wat die woonplek van God en die verlostes is. Die derde hemel sou dus teen só 'n denkagtergrond net dui op die teenwoordigheid van God. Sou sulke verhewe ervarings van Paulus 'n verhewe Christen maak? Hy het immers 'n geesteservaring beleef wat min mense beskore is! Paulus beklemtoon egter die feit dat hy dalk wél daarop sou kon roem, maar dit maak hom niks beter as enige ander mens nie. En net om hom daaraan te herinner dat hy nie kan loop en spog met sy ervarings nie, het hy 'n "doring in die vlees" gekry. Hy sê dat dit is soos "'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan." (vers 7).

Daar is al baie bespiegel oor watter soort doring hierdie kon wees. Dit was heel waarskynlik die een of ander gesondheidsprobleem - die mees waarskynlike is dat dit iets te doene gehad het met sy oë. Telkens sien ons dat hy sy briewe slegs onderteken, en dan "in groot letters", omdat hy baie sleg sien. Iemand het deurgaans al sy briewe vir hom geskryf terwyl hy dikteer het. Dit was moontlik nog die nagevolge van sy Damaskuservaring, toe hy vir 'n paar dae blind was. Dit kon dalk ook iets anders wees, soos malaria of 'n spraakgebrek of epileptiese aanvalle. Dit kon selfs die nagevolge wees van 'n besering - moontlik tydens een van die vele kere wat hy gegésel is. Ons sal nie weet nie - alles is slegs bespiegelings. Wat ons wél weet is dat hierdie doring in die vlees 'n voortdurende lyding was wat hom weerhou het van enige selfverheffing.

Drie maal het Paulus al gebid dat die Here die doring van hom moet wegneem. Die Here het nie sy doring weggeneem nie, maar aan hom die krag gegee om daarmee saam te leef. Hy herinner Paulus daaraan dat Sy genade vir hom genoeg is. God se seëninge wat Hy aan ons skenk in Jesus Christus is voldoende in voor- en teenspoed. God se krag word juis sigbaar wanneer ons geheel en al afhanklik en swak is. Hoe minder ek op my eie vermoëns en krag steun, hoe meer word die krag van God sigbaar! Die krag van Christus is deel van Paulus se lewe. Sy swakheid is juis die rede waarom hy die krag van Christus so kennelik ondervind.

Daarom besef Paulus dat hy nie in verset moet kom teen sy swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede nie. Dit alles ondervind hy juis ter wille van Christus. As hy self op sy swakste is, kom die krag van Christus op sy sterkste na vore. Eers toe hy geleer het om nie op eie krag staat te maak nie, het Paulus die krag van Christus wat deur hom werk, ontdek.

Dalk sit jy vanoggend met so 'n "doring in die vlees", en jy wonder waarom jy dan so "gestraf" moet word. Vra biddend vir die Here vir 'n antwoord - Paulus het dit gedoen, en die Here se antwoord was duidelik dat dit hom plat op die aarde moes hou sodat hy nie dalk 'n groot kop kry nie. Jou antwoord kan dalk iets heeltemal anders wees. Kyk maar hoe gebruik die Here dikwels erg gestremde mense om ander te inspireer. Die afgelope paar jaar het ons etlike gestremde atlete gesien wat heel bo uitstyg, en selfs meeding teen atlete wat normaal is. Die borrelende lewensvreugde van 'n meisie met spierdistrofie, vasgevang in haar rolstoel, is 'n inspirasie vir die hele wêreld. Die jong man wat Kilimanjaro uitgeworstel het in sy rolstoel - in sy patetiese toestand het hy gevorder tot waar ek en jy dit nie eers sal waag nie. Hy dra die boodskap uit dat ons verby ons probleme moet kyk en die uitdagings wat die lewe ons bied vierkant in die oë moet kyk. 'n Swemkampioen met net een been; 'n langafstand atleet sonder voete - almal dorings wat mense laat blom.

Paulus se doring moes hom nederig hou. Die doring in my en jou lewe het dalk 'n gans ander doel. Aanvaar die dorings met vreugde!

Gebed:

Here, daar is ook dorings in my lewe - my gebed vandag is dat U my aanvaarding sal gee.


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.