Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2015 > Mei > 22 - Die Tweede Lied
22 Mei 2015
Die Tweede Lied
Klaagliedere 2:1-10

Luister na Dagstukkies

"Ag, hoe het die Here in Sy toorn die donker laat toesak oor Sion!" So begin die tweede lied, en dan wil ons sommer swaar sug, want jy hét mos nou al die treurmare gehoor, jy wil dit nie nóg 'n slag hoor nie!

Iemand sê onlangs vir my dat dit lyk asof almal vergeet het dat haar eggenoot onlangs oorlede is. Ja, daar was dierbare mense wat waarlik omgee en wat met 'n baie simpatieke oor geluister het na haar smart. En dit waardeer sy baie. Maar sy het mos nou klaar eenmaal daarvan gepraat, en almal het gehoor, nou moet sy aangaan met haar lewe. Niemand wil haar storie wéér 'n slag hoor nie!

Die probleem is dat die seer en die verlange nog baie rou in haar binneste sit, en dat sy 'n groot behoefte het om dit met iemand te deel, nie soseer om raad te vra nie, maar net om te weet dat daar iemand is wat bereid is om weer 'n slag te luister.

Die vraag is: hoeveel keer mag 'n persoon wat in rou gedompel is praat oor haar/sy smart?

Die antwoord is eenvoudig: soveel keer as wat dit nodig is! Jy kan nou eenmaal nie die rouproses deurgaan deur net 'n enkele keer oor die bron van jou smart en jou ervaring van die lyding te praat nie. Dit is nie soos 'n beker water wat jy uitgooi, en dan is die beker leeg nie. Jy kan jouself nie leegpraat en dan is alles verby nie. Dit is nodig om dit oor en oor te sê, bloot omdat 'n mens nie dit wat diep in jou binneste gewortel is in woorde kan uitdruk nie.

Ek het al dikwels met iemand gesels, selfs 'n paar jaar nadat haar eggenoot oorlede is, en dan kom ek agter dat die seer en verlange nog steeds maar baie vlak sit. Dikwels vertel die persoon in trane vir my van hom. En dit is veral wanneer die lewensmaat of ouer of kind baie traumaties dood is, wat die smart nog baie lank klou.

Ons as gelowiges moet uiters sensitief wees vir so 'n persoon se seer. Moenie dit probeer wegpraat of afmaak as 'n treurmare nie. As jy waarlik liefde wil uitleef, moet jy bereid wees om oor en oor met opregte belangstelling en meelewing te luister na iemand se storie sonder om te sug en in jou binneste te sê: "Ag, asseblief nie wéér nie!"

In die tweede lied gaan dit oor die onverwagse en totale verwerping van Jerusalem. 'n Pikswart wolk het oor die geliefde stad saamgepak, en dan breek die allerverskriklikste storm los, soos die tornado's wat dikwels dele van Amerika tref en alles in sy pad verwoes.

Wolke is destyds gesien as die teenwoordigheid van God. So was God byvoorbeeld in die wolkkolom gedurende die uittog uit Egipte. Die Here het ook in 'n wolk aan Moses verskyn op die berg. En in Eksodus 33 lees ons hoedat die Here elke keer in 'n wolk na Moses gekom het by die tent van ontmoeting. In die Nuwe Testament is Jesus ook op 'n wolk met Sy hemelvaart, en word daar beskryf dat Hy weer op die wolke sal kom met Sy wederkoms.

Die wolk wat egter hier beskryf word is die wolk van God se toorn oor die herhaaldelike ongehoorsaamheid van Israel. Die pragtige stad Sion (Jerusalem) word met die volle geweld van God se storm getref, en selfs die heilige tempel word nie gespaar nie. Die verwoesting is groot.

God se toorn tref nie alleen Jerusalem nie, maar dit tref ook die landelike gebiede (woonplekke), ander stede (vestings) en die leiers (koninkryk), so lees ons in vers 2. Alles word letterlik verswelg, ingesluk, en Israel word totaal magteloos gemaak. Alles word totaal verwoes.

Ons sou dink dat God dalk die tempel sou spaar, dit is immers Sy heiligdom? Tóg sien ons dat die tempel verwoes word en dat die tempeldiens beëindig word. Dit word onmoontlik vir die volk om Sabatte te hou en om met die ander feeste te kon voortgaan.

Ons moet onthou dat die Here nie erg het aan ons rituele Godsdiens nie. Al ons tradisies en handelinge, hoe mooi en edel hulle ookal mag lyk, beteken absoluut niks. Die Here stel belang in wat aangaan in ons harte, en hoe ons dit prakties uitleef. Het ek die Here waarlik onvoorwaardelik lief? Leef ek my liefde prakties vir Hom uit deur gehoorsaam te wees aan Hom en in 'n lewende verhouding met Hom te staan? En leef ek my liefde vir my medemens prakties uit? Dit is die dinge waarin die Here 'n behae het, nie kerke, tempels, feeste en tradisies nie!

Ons moet daarop let dat hierdie besluit van die Here om die stad te verwoes, nie maar op die ingewing van die oomblik gekom het, of in 'n oomblik van woede gekom het nie. Hy het herhaaldelik met Israel gepraat, oor 'n lang tydperk. Daar het egter niks gebeur nie. Daarna het die Here vooraf 'n besluit geneem om dit te doen. Dit is dus beplan!

Dalk sê jy vanoggend dat sulke dinge gelukkig nie met 'n gelowige kan gebeur nie. Hierdie was die uitverkore volk van God! Hulle het egter van God weggedryf, tenspyte van God se herhaalde waarskuwings het hulle al verder weggedryf. Dit kan ook met 'n gelowige gebeur. As jy nie bly groei in jou geloof nie, is die gevaar daar dat jy dalk kan begin stagneer en wegdryf. Moet asseblief nie dat dit ooit met jou gebeur nie!

Gebed:

Here, help my asseblief om altyd lewendig en groeiend te bly in my geloof, en U onvoorwaardelik lief te hê.

22 Mei 2015
Vandag se Skriflesing
Klaagliedere 2:1-10

Klaagliedere 2


1 Ag, hoe het die Here in sy toorn die donker laat toesak oor Sion! Hy het die pragstad van Israel tot in die stof verneder, Hy het op die dag van sy toorn sy eie tempel nie ontsien nie.

2 Die Here het geen genade betoon nie, Hy het al die woonplekke van Jakob vernietig, Hy het in sy toorn die vestings van Juda afgebreek. Hy het die koninkryk verwoes, die leiers tot in die stof verneder.

3 Deur sy vernietigende toorn het Hy die krag van Israel heeltemal gebreek. Toe die vyand kom, het die Here sy magtige hand teruggetrek en sy toorn teen Jakob laat brand soos 'n vlam wat alles rondom verteer.

4 Soos 'n vyand het Hy sy boog gespan en aangelê, soos 'n teëstander het Hy al wat dierbaar is, uitgeroei; in die woning van Sion het Hy sy toorn uitgegiet soos vuur.

5 Die Here het soos 'n vyand geword, Hy het Israel vernietig, Hy het al die wonings vernietig, die vestings verwoes, Hy het ellende op ellende oor Juda gebring.

6 Hy het sy eie woning verniel asof dit 'n skerm in 'n tuin is, Hy het die plek van ontmoeting vernietig; die Here het in Sion feestyd en sabbat laat ophou; in sy groot toorn het Hy koning en priester verwerp.

7 Die Here het sy altaar verwerp en sy heiligdom laat vertrap. Hy het die mure rondom die tempelgebou laat afbreek deur die vyand. Hulle het in die huis van die Here gejuig asof dit sy volk is wat daar fees vier.

8 Die Here het besluit om die muur van Sion te verwoes, Hy het bepaal dat dit heeltemal afgebreek moet word, Hy het nie op sy besluit teruggegaan nie; van die vestings en die mure het Hy bouvalle gemaak, hulle lê daar saam en vergaan.

9 Sion se poorte is begrawe in puin, die sluitbalke is gebreek en lê aan stukke. Sy koning en sy leiers is weggevoer na die heidene toe. Daar is geen onderrig meer in die wet nie, sy profete ontvang ook geen openbaring meer van die Here nie.

10 Die leiers van Sion sit verslae op die grond, hulle het stof op hulle koppe gegooi en het rouklere aan; die koppe van die jong vroue van Jerusalem hang tot op die grond.