Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2014 > September > 01 - Hy Gebruik Eenvoudiges
01 September 2014
Hy Gebruik Eenvoudiges
1 Korintiërs 1:26-31

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

My grasperk by my boshuisie in Marloth Park het vir my 'n reuse kopseer geword. Nie lank na ons huis gebou is nie, het ek 'n grasperk aangeplant, en hy was welig groen. Maar toe kom daar een jaar 'n droogte, en te midde van die kosskaarste ontdek die vlakvarke hierdie stukkie groenigheid in die vaal bos. Dit was die einde van my mooi grasperk, en al wat oorgebly het was die kaal grond.

Die volgende lente plant ek met groot ywer weer 'n grasperk, maar hierdie keer gebruik ek wilde gras wat ek oral in die veld uithaal. Dit was 'n baie slim idee - altans so het ek gedink. Die varke het gedink dat ek dit spesiaal vir hulle daar geplant het, en toe ek weer by my huisie kom was daar nie eers 'n teken dat daar ooit gras geplant is nie. Toe koop ek grassaad - die beste en taaiste en duurste op die mark. Sorgvuldig berei ek die grond voor - gee kompos en strooi kunsmis. Ek bedek die gras met doringtakke sodat géén vlakvark ooit daar naby kan kom nie. Boonop installeer ek 'n besproeiingstelsel om die grassie 'n goeie kans in die lewe te gee.

Die varke het die sproeiers se pypies uitgegrawe om by die water te kom. Toe sleep hulle die takke van die groenigheid af en smul op my grasperk. Nou is dit weer net die kaal grond wat oor is. Al my slim planne het niks opgelewer nie.

In skrille teenstelling hiermee, het ek met verwondering toegekyk hoedat 'n dorre veld waar slegs klippe en rooi grond na 'n droogte die landskap oorheers, na slegs een enkele goeie bui reën feitlik oornag omtower word in 'n grasgroen tapyt. Daar was nie kunsmis gestrooi nie, en daar was nie versorg en geplant nie. Waar het ek dan verkeerd gegaan?

Paulus gesels in vanoggend se Skriflesing oor 'n héél ander soort grasperk, maar tóg is daar merkwaardige ooreenkomste.

Die wêreld probeer om "godsdiens" te bedryf volgens hulle eie standaarde. Die slimste mense moontlik word ingespan om met hulle oorvloed wysheid dinge uit te werk en te beplan en te bedink. Invloedryke mense met hope geld in hulle sakke word aangestel om dinge te bedryf. Op die oog af lyk dit dikwels of hulle baie vermag, en dat hulle planne voor die wind verloop. Maar die eerste "droogte" of plaag wat hulle tref, verongeluk al hulle slim planne, en dit stort in duie.

God werk anders - totáál anders. Hy gebruik dikwels die doodgewone mense om as Sy werkers en gesante op te tree. Eenvoudige vissermanne en plaasboere word bemagtig, en die resultate is verstommend. Die Bybel vertel vir ons van talle sulke gevalle. Nie alleen was daar 'n Petrus ('n eenvoudige visserman) en 'n Amos ('n plaasboer) wat wondere verrig het as werkers van die Here nie, maar daar was selfs ongeleerde mense soos die Samaritaanse vrou met die slegte reputasie wat Jesus by die put ontmoet het, wat 'n groot aantal mense na Jesus gelei het. En dan was daar die mal kêrel wat kaal in die begraafplaas rondgedwaal het. Nadat Jesus die duiwels uit hom gedryf het, het hy die woord verkondig in die Dekapolis en 'n reuse taak verrig.

Uit 'n wêreldse oogpunt, is hierdie dinge gans onmoontlik - gekheid. "wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam", skryf Paulus in 1 Kor 1:27.

Nou wat is die geheim dan? Die groot geheim is dat God betrokke is. Sonder Hom is die mens se beste pogings 'n totale flop. Mét Hom is enige ding moontlik. En dit bring ons dan by die betekenis van hierdie gedagte vir my en jou vandag. Hy werk steeds op presies dieselfde wyse vandag, en Hy gebruik steeds doodgewone mense om die Evangelie uit te dra.

Die afgelope naweek het ek 'n kursus bygewoon waar gewone lidmate van die NG Kerk in Natal opgelei is as predikers. Die entoesiasme wat uit die groep straal, is opmerklik. Om die Woord te verkondig, is nie die voorreg van slegs 'n paar hoogsgeleerde manne nie - dit is elke gelowige se plig, en ons as gelowiges moet bereid wees om opgelei te word om dit effektief te kan doen. Daar is 'n magdom van leermateriaal beskikbaar wat die oningeligte gelowige die vaardigheid gee om dit te kan doen.

Daar is egter een baie groot voorwaarde: God moet die uitgangspunt - die middelpunt wees van jou bediening. Alles moet rondom Hom alleen sentreer, en jou krag hiervoor kan jy alleen van Hom put. O ja, die Heilige Gees rus jou toe met soveel krag as wat jy kan hanteer, solank jy Hom toelaat om dit te doen. Dit is ook van uiterste belang dat jy jou laat lei deur Hom. Ons moet ook onthou dat ek en jy slegs 'n werktuig in Sy bekwame hande is, en dat ons daarom aan die einde van die dag ál die eer slegs aan Hom moet gee. Dit is immers nie my eie slimmigheid nie, maar God wat die werk deur my doen. "Die wat wil roem, moet in die Here roem." (1 Kor 1:31)

Gebed:

Here, ek is beskikbaar - U kan my gebruik waar U wil. Dankie dat ek 'n instrument in U hand mag wees. Al die eer bring ek aan U.


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.