Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2014 > April > 16 - Nag van Verskrikking
16 April 2014
Nag van Verskrikking
Joh. 18:1-11 & Matt. 26:47-56

Luister na hierdie Dagstukkie -*- Luister na ander dagstukkies en preke

Dit is twaalf bedrukte manne wat die Olyfberg in doodse stilte opstap. Wanneer die twaalf by hulle gereelde slaapplek in die tuin van Getsemane kom, sê Jesus vir hulle: "Bid dat julle nie in versoeking kom nie."

"Wat bedoel die Meester daarmee?" wonder Petrus. Hy is doodmoeg van al die dag se drama. Jesus vra vir Petrus, Johannes en Jakobus om saam met Hom te kom, Hy wil gaan bid. Hulle stap 'n ent weg en Petrus gaan sit teen die skurwe stam van 'n olyfboom terwyl die Meester koers kies die nag in. In die flou maanlig kan Petrus die knielende gestalte van sy Meester uitmaak, daar waar Hy met die Vader worstel. Dit is beslis 'n worsteling, want kort-kort kan Petrus uitmaak dat die Meester baie benoud met God praat.

"Vader, as U wil, neem tog die lydensbeker van My af weg," snik die Meester dit uit. En Petrus kan sien hoe Jesus se liggaam ruk van ontsteltenis. Dan hoor hy só duidelik dat die Meester bid: "Laat nogtans nie My wil nie, maar U wil geskied!"

Petrus wil só graag sy Meester aan die skouers gaan vat en Hom verseker dat hy by Hom sal staan. Maar hy het nie die krag om op te staan nie. Sy ooglede raak swaar.

Dan skrik Petrus as hy skielik nóg 'n figuur by Jesus sien. Die vae buitelyne van iemand het net uit die niet verskyn, en hy staan met geboë hoof by Jesus. "Dis 'n engel!" besef Petrus. Hy hoor nou hoe die Meester al hoe meer benoud raak - Hy verkeer in doodsangs.

Maar Petrus se loodswaar ooglede val toe en hy slaap 'n doodslaap.

"Petrus! Petrus!" word hy uit sy diep slaap geruk. Petrus sit skielik regop. Die ander twee kom ook orent.

"Wat is fout, Meester?"

"Waarom slaap julle? Petrus, kon julle nie eers een enkele uur saam met My waak en bid nie? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie!" beveel Jesus hulle.

Die drietal maak soos Jesus versoek, en terwyl Hy weer eenkant gaan bid, bid die drie soos Jesus gevra het. Maar dit hou nie lank nie, en een-vir-een val hulle om en slaap verder.

'n Tweede keer kom Jesus terug en maak die manne wakker om te bid, maar weereens is die slaap te groot. Wanneer die Meester die derde keer die manne wakker maak, is dit nie om verder te bid nie. "Die uur het gekom....." hoor Petrus, en skielik is hy wawyd wakker. "Kom ons loop. Die man wat My gaan verraai is alreeds hier naby."

Nou is die ander manne ook by, hulle het wakker geword van al die gepraat, en hulle kom kyk wat aan die gang is.

Dan, asof uit die niet staan Judas voor hulle, 'n baie skuldige Judas. En agter hom 'n horde manne, tot die tande toe gewapen met swaarde en stokke en enige ding wat kan seermaak. "Goeie môre, Rabbi," groet Judas skynheilig, en dan tree hy vorentoe en soen vir Jesus.

Petrus voel hoedat die woede in hom kook: "So 'n vermetele verraaier!" stoom dit in sy gemoed. Hy voel-voel waar sy swaard is - iets wat hy nog nóóit nodig gehad het om te gebruik nie.

"Vriend, doen wat jy gekom het om te doen!" sê Jesus moeg vir Judas.

Die tempelwag se soldate spring vorentoe, gryp vir Jesus en neem Hom gevange.

Dan breek iets in Petrus. Verwoed pluk hy sy swaard uit en kap woes daarmee na enigiets wat naby hom beweeg. Die arme slaaf van die hoëpriester is op die verkeerde tyd op die verkeerde plek, en sy oor kruis die pad met Petrus se swaard. Die man kerm as hy krampagtig gryp na die bloeiende wond waar daar netnou nog 'n oor was.

"Sit jou swaard terug, Petrus!" beveel Jesus. Verbouereerd maak Petrus soos die Meester sê. Hy skrik vir sy eie daad.

Dan steek Jesus Sy hand uit na die kermende slaaf se oor, en onmiddellik is dit genees.

Die elf manne, Petrus inkluis, raak doodbang en hulle kies die hasepad.

As die lawaaierige groep met hulle gevangene Jerusalem se strate afstap, hoor 'n jong kêrel die rumoer. Nuuskierig kom kyk hy wat aangaan. In sy haas het hy net 'n doek gegryp en om hom gedraai. Een van die soldate sien die komiese kêrel agter hulle aandrentel: "Wat soek jy?" wil hy weet. Hy gryp na die kêrel, en kry hom aan die doek beet. Die man ruk hom los, maar die soldaat bly staan met sy doek in sy hand. Poedelkaal en verskrik hardloop die kêrel die straat af terwyl dit bulder soos die manne lag.

Jesus se laaste lydenspad het pas aangebreek.

Ek wou iets sê oor die gebeure, maar ek kan nie, die emosie is te groot. My Here, my Verlosser, my Heiland is verneder, verloën, verraai, alleen gelaat om die bitter beker tot die laaste druppel te drink.

Gebed:

Here, my gemoed skiet vol, elke keer as ek hierdie verhaal hoor. U het dit alles vir my, ellendige sondaar gedoen. Genade, slegs genade.........


31 Mei 2013
Vandag se Skriflesing
Openbaring 5

Hoofstuk 5

1 In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2 Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?"

3 Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4 Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak."

6 Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7 Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8 Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9 Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10 U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer."

11 Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12 uitroep: "Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang."

13 Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: "Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid."

14 Die vier lewende wesens het gesê: "Amen!" En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.