Ons Dag Se Brood
'n Projek van die N G Gemeente Noordkus Evangelisasie Diensaksie
Dagstukkie Argiewe > 2016 > Februarie > 09 - Andreas die Evangelis
09 Februarie 2016
Andreas die Evangelis
Johannes 1:35-42

Klik hier om te Luister na Dagstukkies

As ek sou sê dat Johannes die Doper die héél eerste evangelis was, sou meeste mense dalk met my saamstem. Hy was immers die een wat van Jesus getuig het. Daar was egter iemand anders wat met sy heel eerste ontmoeting met Jesus gehardloop het om ander mense na Jesus te bring. Maar nou loop ek die verhaal vooruit!

Die dag na Johannes se getuienis oor Jesus is hy weereens besig om mense te doop toe Jesus daar verbyloop. Johannes kyk op: "Dáár is die Lam van God", sê hy terwyl hy stip na Jesus kyk. Twee van sy eie dissipels hoor dit, en dadelik is hulle baie geïnteresseerd in Johannes se opmerking. Hulle los hulle leermeester nét daar en loop agter Jesus aan.

Vir 'n rabbi soos Johannes was dit 'n klap in die gesig as jou leerlinge jou só soos 'n sak patats los om agter 'n ander, beter rabbi aan te loop. Vir Johannes was dit egter werksbevrediging, want hy het sy doel bereik. Dit was immers waarvoor hy daar was, om die pad voor te berei sodat mense Jesus kon volg.

Ek bedryf hierdie dagstukkie-bediening onder die vaandel van die NG Kerk. As iemand egter deur my bediening vir Jesus sou ontmoet en hy skakel in by die AGS of Baptiste of watter ander Christelike kerk ookal, sal ek jubel en juig, want ek werf nie lidmate vir die NG Kerk nie, maar ek werf volgelinge vir Jesus! Johannes het presies ook dit gedoen. Hy het volgelinge vir Jesus gewerf.

Wanneer Jesus die twee manne agter Hom sien aandrentel, wil Hy weet wat hulle dan nou soek? Hulle antwoord is half onseker - ontwykend: "Waar gaan U tuis Rabbi?" Jesus gee nie bloot 'n adres of Sy besigheidskaartjie nie. Nee, Hy nooi hulle uit: "Kom saam, dan sal julle sien." Wat daar alles daardie middag gepraat is, weet ons nie. Die twee manne het egter só aan Jesus se lippe gehang, dat hulle die ganse middag daar spandeer het.

En toe kan Andreas dit nie langer hou nie: hiérdie Rabbi wat hy ontmoet het, móét hy eenvoudig met ander deel! Hy spring op en hardloop na sy broer, Simon, en vertel hom van die wonderlike Rabbi wat hy ontdek het. Hy sleep vir Simon saam na Jesus toe.

Maak Jesus jou óók so opgewonde dat jy Hom net eenvoudig nie vir jouself kan hou nie? Is dit vir jou ook so 'n obsessie om ander mense na Jesus toe te vat sodat hulle Hom kan ontmoet? Ek het al verskeie verhale gehoor van iemand met so 'n obsessie, en dan word die persoon wat hy na Jesus lei 'n evangelis wat duisende mense vir die Koninkryk werf.

Van Andreas hoor ons nie juis weer veel in die Nuwe Testament nie. Slegs twaalf keer word sy naam vermeld as een van die dissipels. Hy kry nêrens erkenning vir iets besonders wat hy gedoen het nie. Nogtans het Andreas gesorg vir 'n groot opskudding in die geskiedenis van die kerk. Die dag toe hy vir Simon na Jesus toe gebring het, het die groot hoekpilaar van die kerk, die Petrus-Rots wat die kerk van Jesus geloods het in wording gekom.

Ja, ou Simon was maar 'n rowwe, ongekunstelde, heethoofdige visserman wat gepraat en dikwels gedoen het voordat hy gedink het. Hy was beslis 'n baie onwaarskynlike kandidaat vir die pos van evangelis. Nog baie méér onwaarskynlik as die leier van die ganse Christelike kerk. Maar Jesus het dwarsdeur hierdie harde dop gekyk toe Andreas hom daar aanbring. Hy het onder die harde kors 'n juweel gesien. "Jy is Simon seun van Johannes", sê Jesus vir hom, as Hy stip na die ongemaklike Petrus kyk. "Jy sal Sefas genoem word." Sefas is Aramees vir "Rots". In Grieks is dit "Petrus". Sy naam word minstens 160 keer genoem in die Nuwe Testament, naas Paulus die naam wat die meeste male verskyn. Petrus se invloed op die kerk was astronomies. Dit het wel 'n volle drie jaar geneem om daardie harde dop te deurdring, maar na Pinksterdag sien ons in Petrus 'n onverskrokke leier wat duisende mense met hom saamvat om die triomfantlike kerk van Jesus te bou.

En waar het dit alles begin? By 'n Andreas wat opgewonde was oor Jesus, en bereid was om iemand anders na Jesus toe te lei. Andreas het nie baie opleiding gehad nie. Hy het maar een enkele middag in Jesus se geselskap deurgebring. Dit was egter oorgenoeg om van hom 'n evangelis te maak.

Dikwels voel ons dat ons eers 'n EEIII en Getroue Getuies kursus plus 'n paar ander moet deurtrap voordat ons dit durf waag om met iemand oor Jesus te gesels. Al wat Jesus van jou en my vra is om bereid te wees. Ons het immers die Heilige Gees om ons te lei in 'n gesprek! Dit is nie die taak van 'n leraar om mense na Jesus te lei nie. Daardie taak behoort aan doodgewone gelowiges, ek en jy! Andreas het dit bewys, en die talle nuwe gelowiges na die "Pinksterontploffing" het dit weereens bewys toe dit nie die Apostels was wat die Evangelie uitgedra het nie, maar doodgewone mense. Petrus en sy maters het slegs leiding gegee.

Gebed:

Here, maak my asseblief gewillig om soos 'n Andreas ander mense na Jesus te lei.

09 Februarie 2016
Vandag se Skriflesing
Johannes 1:35-42

Die eerste dissipels

35Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met twee van sy volgelinge by hom. 36Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: "Dáár is die Lam van God!"

37Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. 38Toe Jesus omkyk en sien dat hulle Hom volg, vra Hy vir hulle: "Wat soek julle?" en hulle het Hom geantwoord: "Rabbi" dit beteken leermeester "waar gaan U tuis?"

39Hy sê toe vir hulle: "Kom saam, dan sal julle sien."

Hulle het toe gegaan en gesien waar Hy tuis gaan. Dit was omtrent vieruur die middag, en hulle het die res van die dag by Hom gebly.

40Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. 41Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê: "Ons het die Messias gekry!" Messias beteken Christus.

42Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê: "Jy is Simon seun van Johannes; jy sal Sefas genoem word." Sefas beteken dieselfde as Petrus.

Filippus en Natanael

43Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: "Volg My!"

44Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus.

45Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: "Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef."

46Maar Natanael sê vir hom: "Kan daar uit Nasaret iets goeds kom?"

"Kom kyk," het Filippus hom geantwoord.

47Toe Jesus vir Natanael na Hom toe sien aankom, sê Hy van hom: "Hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie."

48Natanael vra Hom toe: "Waarvandaan ken U my?"

"Voordat Filippus jou geroep het," antwoord Jesus hom, "toe jy nog onder die vyeboom was, het Ek jou al gesien."

49Toe roep Natanael uit: "Rabbi, U is die Seun van God; U is die Koning van Israel!"

50Daarop sê Jesus vir hom: "Glo jy omdat Ek vir jou gesê het dat Ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien."

51Verder sê Jesus vir hom: "Dit verseker Ek julle: Julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op- en afklim na die Seun van die mens toe."

Bible Society of South Africa